Jesteś na: astma
tel .: 81 537 47 71
 Leczenie astmy oskrzelowej odbywa się na takich samych zasadach jak leczenie innych chorób przewlekłych, często uwarunkowanych genetycznie, np. nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. Jeśli już rozpoznaliśmy astmę, to leczymy ją przewlekle. Nawet przez całe życie.
 W leczeniu astmy stosujemy różne grupy leków, w zależności od stopnia ciężkości astmy. Możemy wyróżnić grupę leków objawowych, które rozszerzają oskrzela i mogą być stosowane doraźnie w razie duszności. Są to ß-mimetyki szybko działające (salbutamol, Berotec). Do przewlekłego stosowania przeznaczona jest grupa ß-mimetyków długo działających, które przez 12 godzin utrzymują oskrzela w rozkurczu. Na pograniczu tych grup znajduje się formoterol, który działa szybko i długo. Czasami mają swoje zastosowanie leki przeciwcholinergiczne, które rozszerzają oskrzela, zapobiegają odruchowemu skurczowi oskrzeli (bromek ipratropium).
 Kolejną grupą są leki przeciwzapalne. Jest to najważniejsza grupa leków do leczenia astmy, które stosuje się codziennie, przez długi czas. Nawet wtedy, kiedy nie ma klinicznych objawów astmy. To właśnie te leki kontrolują przebieg choroby. Najważniejsze wśród nich są sterydy wziewne ( budezonid, beklometazon, flutikazon, cyklezonid). Sterydy stosuje się w różnych dawkach dobowych w zależności od stopnia ciężkości astmy. Im cięższa postać choroby, tym wyższe dawki leków. Wśród pacjentów spotykamy się często ze sterydofobią. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że sterydy wziewne stosowane w leczeniu astmy nie mają nic wspólnego ze sterydami anabolicznymi, które tak źle nam się kojarzą. Dawki leków są stosowane w mikrogramach i podawane są miejscowo do oskrzeli. Ich działanie ogólnoustrojowe jest nieistotne.
 Do leków przeciwzapalnych w leczeniu astmy zaliczamy antagonistów receptora leukotrienowego (montelukast, zafirlukast). Leki te mają swoje ugruntowane miejsce w leczeniu astmy. Montelukast, ze względu na swoją tabletkową postać, jest chętnie przyjmowany przez małe dzieci. W leczeniu ciężkiej astmy stosowane są także preparaty teofiliny o przedłużonym działaniu, sterydy doustne lub w injekcjach. Od listopada 2005 r. dostępny jest na polskim rynku nowy lek mający zastosowanie w leczeniu ciężkiej astmy związanej z uczuleniem – przeciwciało anty- IgE (omalizumab). Ta metoda leczenia jest obecnie bardzo kosztowna i mało dostępna dla większości pacjentów. Coraz rzadziej do leczenia astmy włączane są kromony, leki o słabym działaniu przeciwzapalnym.