Jesteś na: astma
tel .: 81 537 47 71
 Skoro stawiamy sobie pytanie, czy astma jest chorobą na całe życie, to zastanówmy się nad jej przyczynami. Przyczyn rozwoju astmy oskrzelowej jest wiele. Uważa się, że ogromne znaczenie ma czynnik genetyczny. Skłonność do astmy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Często objawy choroby możemy obserwować u wielu członków tej samej, bliższej lub dalszej rodziny. Badania naukowe dowodzą, że skłonność ta występowała przed wiekami w takim samym procencie w populacji, jak w obecnych czasach. Należy zadać sobie pytanie, co sprawia, że współcześnie astma oskrzelowa występuje coraz częściej?
 Badania epidemiologiczne porównujące zachorowania w różnych warunkach środowiska przynoszą odpowiedź. Okazuje się, że spaliny silników Diesla, gazy toksyczne uwalniane do środowiska np. dwutlenek siarki, zamknięte pomieszczenia biurowców z klimatyzacją oraz wiele innych, sprawiają, że u osób predysponowanych genetycznie zaczynają pojawiać się objawy choroby. Często zdarza się, że pierwsze objawy astmy występują u osób zmieniających miejsce zamieszkania, rodzaj lub miejsce pracy.
 Z tematem środowiska łączy się problem narażenia na alergeny wewnątrz i zewnątrz domowe. Wśród alergenów wewnątrz domowych w naszej strefie klimatycznej najważniejsze są roztocza kurzu domowego, roztocza mączne oraz tzw. drobne roztocza przechowalniane.
 Są one najczęstszą przyczyną astmy i innych chorób alergicznych u dzieci i dorosłych. Występują w otoczeniu człowieka przez cały rok i są bardzo trudne do usunięcia. Nasilenie dolegliwości astmatycznych lub innych chorób u osób uczulonych na roztocza obserwujemy w czasie zimy, a najbardziej w okresie grzewczym. Wtedy warunki środowiskowe mieszkań są idealne do rozwoju ogromnej populacji roztoczy.