Jesteś na: astma
tel .: 81 537 47 71
 Pierwsze wzmianki w literaturze medycznej na temat tajemniczej choroby, którą później nazwano astmą, pojawiają się już w starożytnych papirusach egipskich ( papirus Ebersa z 1550 r. pne) oraz w starożytnych pismach z Indii i Chin. Opisy astmy i zalecenia leczenia można znaleźć w pismach Aretaeusa z Kapadocji z I wieku i w pismach Celsusa. Przed wiekami astma była chorobą, na którą chorowali i umierali młodzi ludzie, często bezpotomnie. Postęp w medycynie sprawił, że choroba mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obecnie na podstawie badań epidemiologicznych szacuje się, iż ok. 10%- 15% populacji ludzkiej choruje na astmę oskrzelową.
 W miarę rozwoju nauk medycznych, dokonywał się postęp w definicji choroby, którą najpierw opisywano na podstawie objawów klinicznych takich jak duszność, kaszel, świszczący oddech. Następnie dodawano informację, że jest to choroba zapalna, przewlekła. Potem potwierdzono udział różnorodnych komórek, które biorą udział w tworzeniu tego zapalenia. Zawsze towarzyszyła astmie nadreaktywność oskrzeli, a skurcz oskrzeli (obturacja) często ustępował samoistnie lub w wyniku zastosowanego leczenia.